<%@ Language=VBScript %> Energie en milieuzorg. Allied Business Development BV bundelt kennis en ervaring creatief bij interim management, internationale projecten, subsidies, congressen, nieuwe business, projectmanagement, reorganisatie en trainingen

 

ABD BV

kwaliteit, energie en milieu

 

 Feedback ] Inhoud ] Zoeken ]

Energie en milieuzorg
ISO-kwaliteitszorg, Energiescan, Benchmark, Duurzame Energie, Milieuzorgsysteem, Internationaal Project, Congres, Subsidie

 

 

Start
Omhoog

Naast ‘algemene’ kwaliteitszorg (volgens ISO 9001), zijn energiezorg en milieuzorg specifieke werkvelden waarop veel expertise beschikbaar is:

 • ABD voert energiescans uit en stelt energie-efficiency plannen op voor bedrijven. Daar hoort ook bij de ontwikkeling van een compleet energiezorgsysteem (bijvoorbeeld volgens de EMS-methodiek van SenterNovem).
   

 • Bedrijven die uitbreiden moeten vanaf 1 oktober 2007 voldoen aan de IPPC richtlijn van de Europese Unie. Voor grote uitbreidingen geldt deze toets al vanaf 1999. ABD voert de toets uit aan de hand van de zogenaamde BREF documenten, waarin de 'best beschikbare technieken' (BBT) zijn beschreven.
   

 • Samen met het betrokken bedrijf maakt ABD het bedrijfsmilieuplan (BMP), zoals dat wordt voorgeschreven door het Bevoegd Gezag. Daaropvolgend verzorgt ABD ook de milieujaarverslagen. Deze worden – indien vereist - afgestemd met de Facilitaire Organisatie Industrie (intermediair voor VROM, EZ en RWS).
   

 • Bij ABD BV zijn ingenieurs beschikbaar met meer dan 15 jaar internationale ervaring op het gebied van Benchmarking en best practice studies. Specifieke kennisgebieden voor de internationale benchmark en best practice studies zijn: chemie (bulk en fijn), farmacie, voedingsmiddelindustrie (bier, melk, etc), papier en textiel.
   

Wanneer voor externe publicatie een passende opmaak en vormgeving nodig is, kan onze afdeling Communicatie dit uitvoeren.

Wat is de milieuwaarde van afval uit fermentatie ?


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur een email met meer informatie over energie- en milieuzorg
Stuur een email met meer informatie over ABD BV
Vraag een medewerker contact met me op te nemen

Naam
Functie
Bedrijf
Adres
E-mail
Telefoon

 

Start ] Omhoog ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jelle@allied.nl.
Laatst bijgewerkt: 12 January 2007